Banner tấm chống cháy Maku Protec 01

Category Archives: Tuyển dụng

MAKU PROTEC Tuyển dụng nhân sự phía Nam- chế độ hấp dẫn

Tấm Chống Cháy Maku

MAKU PROTEC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.  TRƯỞNG PHÒNG/ NHÂN VIÊN KINH DOANH công ty Maku Protec tuyển dụng KV PHÍA NAM Lĩnh vực: giải pháp chống cháy , Tấm chống cháy. Yêu cầu: Nam – Đang sinh sống và làm việc tại khu vực phía nam. Có phương tiện cá nhân di chuyển. Bằng cấp

Maku Protec tuyển dụng gấp nhân sự năm 2023

Maku Protec tuyển dụng gấp nhân sự năm 2023

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển, tạo dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp – tận tâm để có thể phục vụ quý khách hàng tốt nhất. Công ty TNHH Maku Protec Việt Nam cần tuyển dụng và bổ sung nhân sự năm 2023 ở các vị trí sau: A. LĨNH VỰC HOẠT