Category Archives: Tài liệu pháp lý

Kết quả thử nghiệm tấm chống cháy Maku MP 03D và 05D

Kết quả thử nghiệm tấm chống cháy Maku 3mm và 5mm

Nhằm minh chứng về khả năng chống cháy riêng của từng kết cấu tấm chống Maku. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý đầy đủ giúp quý khách hàng có thêm những cơ sở trong quá trình nghiệm thu đầu vào hay hoàn tất công trình. Maku Protec xin công bố kết quả thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm keo silicon chống cháy Maku

Kết quả thử nghiệm keo silicon chống cháy

Nhằm minh chứng về khả năng chống cháy riêng của sản phẩm keo silicon Maku Protec. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý đầy đủ giúp quý khách hàng có thể yên tâm về chất lượng và cơ sở nghiệm thu công trình một cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Maku Protec xin công

Kết quả thử nghiệm tấm chống cháy Maku 10D theo QCVN 06:2021/BXD

Kết quả test thử nghiệm khả năng chịu lửa của tấm chống cháy maku 10mm

Nhằm minh chứng về khả năng chống cháy riêng của từng kết cấu tấm chống Maku. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý đầy đủ giúp quý khách hàng có thể nghiệm thu công trình một cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Maku Protec xin công bố kết quả thử nghiệm tấm chống cháy

Trọn bộ cơ sở pháp lý Maku đồng hành xuyên suốt cùng quý khách hàng!

Cơ sở pháp lý Maku về ống gió EI 120

Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm vật tư cần thiết nhằm gia công các sản phẩm trong hệ thống PCCC. Maku Protec vẫn luôn không ngừng nghiên cứu, chứng thực về chất lượng; về những giá trị riêng biệt mà chúng tôi có thể mang tới cho quý khách hàng. Trong

Báo cáo thử nghiệm ống gió chống cháy EI 120 liên doanh Maku – Kaiyo

Báo cáo thử nghiệm đốt mẫu ống gió EI 120 liên doanh Maku - Kaiyo

Nhằm nghiên cứu, khai triển, chứng thực và giúp đỡ quý khách hàng trong quá trình cân nhắc lựa chọn sản phẩm tấm chống cháy Maku nói riêng và hệ thống sản phẩm tấm chống cháy trong HT PCCC nói chung. Maku Protec rất vui mừng khi đã hoàn thành và tiếp tục đưa ra kết

Maku Protec với kết quả báo cáo thử nghiệm ống gió hút khói ngăn cháy EI 60

Kết quả báo cáo thử nghiệm mẫu đốt ống gió hút khói EI 60

Nhằm triển khai thêm hệ thống dịch vụ giúp đỡ quý khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm tấm chống cháy Maku nói riêng và hệ thống sản phẩm PCCC nói chung. Maku Protec rất vui mừng khi đã hoàn thành và tiếp tục đưa ra kết quả báo cáo thử nghiệm ống

Maku Protec với kết quả Maku Protec với kết quả báo cáo thử nghiệm ống gió hút khói ngăn cháy EI 47

Báo cáo thử nghiệm đốt mẫu ống gió hút khói tiêu chuẩn EI 47 được thực hiện bởi Maku Protec

Nhằm phục vụ quý khách hàng với hệ thống dịch vụ trọn vẹn, tận tâm. Maku Protec rất vui mừng khi đã hoàn thành và đưa ra kết quả báo cáo thử nghiệm ống gió hút khói ngăn cháy EI 47 vào ngày 15/03/2022 vừa qua. Là một cơ sở minh chứng thiết thực về